Aviastar

Engine Dimensions

dimension.JPG (10517 bytes)

 

( All dimensions in millimeters )

  Model

A B C D E F G H J S
AV-46/53 44 18 88 55 91 62 36 52 70 M 7 x 1
AV - 120   64   30 113 75.5 124 80 50 66 100 M 10 X 1.25
AV - 150   64   30 113 75.5 124 80 50 66 110 M 10 X 1.25
AV - 180   74   32 136   86 140 94 56 80 112 M 10 X 1.25
AV - 200   74   32 136   86 140 94 56 80 112 M 10 X 1.25

 

[Aviastar Home] [About Aviatronics] [Aviastar facts] [Contact us] [Distributors & Dealers]

[Av-46][Av-120] [Av-150] [Av-180] [Av-200] [World Champ] [Photo Album][Av-53]

[Links to other R/C sites]


2005/9/25